บริการของเรา

ข่าวสาร/โปรโมชั่น

เส้นทางยอดนิยม

09:30

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

17:45

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1
373

บัส

8 ชั่วโมง 15 นาที

  • 09:30 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
  • 17:45 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1

09:30

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม

13:45

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

รถตู้

4ชั่วโมง 15นาที

220

รถตู้

4 ชั่วโมง 15 นาที

  • 09:30 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
  • 13:45 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

11:00

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

15:30

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม

รถตู้

4ชั่วโมง 30นาที

220

รถตู้

4 ชั่วโมง 30 นาที

  • 11:00 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
  • 15:30 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม

15:15

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

09:19

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
247

บัส

4 ชั่วโมง 25 นาที

  • 15:15 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
  • 19:40 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร